31 oktober 2010, Huis van Achten 30 oktober 2010, Ritsevoort 32 29 oktober 2010, Kaaspakhuis Henneman 28 oktober 2010, Tweehands zwaard 27 oktober 2010, Park Oosterhout 26 oktober 2010, Omval 25 oktober 2010, Kennemergarage 24 oktober 2010, Het Kasteeltje 23 oktober 2010, Marco Borsato 22 oktober 2010, RWZI Alkmaar 21 oktober 2010, Mient 6 en 8 20 oktober 2010, Politiebureau 19 oktober 2010, Kuipersbrug 18 oktober 2010, GP Groot 17 oktober 2010, Stedelijk Museum 16 oktober 2010, Scouting 15 oktober 2010, De familie 14 oktober 2010, Toontje Poland 13 oktober 2010, Kunstuitleen 12 oktober 2010, Daalmeerpad 11 oktober 2010, Bank van Lening 10 oktober 2010, Robonsbosmolen 9 oktober 2010, de Groene Voet 8 oktober 2010, Alkmaars ontzet 7 oktober 2010, Alkmaarse stadswapen 6 oktober 2010, Uitgeverij Kluitman 5 oktober 2010,  Accijnshuisje Schermereiland 4 oktober 2010, Hertenkamp 3 oktober 2010, Logegebouw Vrijmetselaren 2 oktober 2010, Kringloopdag 1 oktober 2010, Eetpaleis
8 oktober 2010, Alkmaars ontzet

8 oktober Alkmaars ontzet

Over Alkmaar en de victorie!

Het is vrijdag 8 oktober 2010. Als grote Alkmaar-liefhebbers is vandaag toch wel een belangrijke dag voor ons. Het is 8 oktober, het Alkmaars ontzet.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vond van 21 augustus tot 8 oktober 1573 het Beleg van Alkmaar plaats. Het beleg eindigde in een ontzet. De Spanjaarden die hun kampement hadden opgeslagen bij Overdie en Oudorp, werden vanaf de walmuren bestookt met brandende takken en kokend teer. Hiernaast maakte het Hollandse weer het voor Don Frederik (de zoon van Alva) en zijn leger extra zwaar, het natte najaar zorgt voor drasserige landerijen en onbegaanbare wegen. Het Spaanse leger moest uiteindelijk opgeven toen Diederik van Sonoy de opdracht had gegeven om de dijken rond Alkmaar door te steken, en het Spaanse kamp onder water liep.

Een groot deel van dit succes was te danken aan de nieuwe vestingwerken van Alkmaar naar een ontwerp van Adriaen Anthonisz. Vanaf april 1537 werd in Alkmaar besloten vuilnis niet meer te verpachten, maar zelf te gebruiken. Dit afval werd gebruikt voor de aanleg van de hoge wallen voor de vestingwerken. De bastions waren slechts gedeeltelijk gereed toen de Spanjaarden hun beleg sloegen voor de stad. Het geplande bastion voor de Friese Poort werd in een ijl tempo binnen de stad aangelegd, de overige stadspoorten werden volgestort met puin. Aan de oostzijde lag de stad nog geheel open, tijdens het beleg werden de aanwezige zoutketen afgebroken en in snel tempo wallen aangelegd.

Alkmaar was de eerste Hollandse stad die met succes de Spanjaarden had weerstaan en ontzet werd, dit bleek een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. En dus gaat het gezegde 'Bij Alkmaar begint de Victorie'. Na het vertrek van de Spanjaarden werd Alkmaar bekend als een veilige stad, wat resulteerde in een grote toestroom van mensen uit de rest van Nederland, waar de oorlog nog tientallen jaren voortduurde.

In de loop der eeuwen is door alle verhalen en legendes de Spaanse legertroep gegroeid tot 21.000 soldaten. Onderzoek leert echter dat de legermacht in 1573 uit zo'n drieduizend man bestond.

Het Alkmaars ontzet wordt elk jaar op 8 oktober gevierd. De feestelijkheden bestaan onder andere uit een kermis, een kinderoptocht, brandweerdemonstraties, een burgemeestersborrel, een muzikale taptoe, een traditionele zuurkoolmaaltijd en de grote middagoptocht. De optocht heeft dit jaar als thema Spelenderwijs. Veel plezier, en proost!

 
 

Reacties van anderen

  • Nog geen reacties.

Uw reactie
Plattegrond

Zoeken - +