31 oktober 2010, Huis van Achten 30 oktober 2010, Ritsevoort 32 29 oktober 2010, Kaaspakhuis Henneman 28 oktober 2010, Tweehands zwaard 27 oktober 2010, Park Oosterhout 26 oktober 2010, Omval 25 oktober 2010, Kennemergarage 24 oktober 2010, Het Kasteeltje 23 oktober 2010, Marco Borsato 22 oktober 2010, RWZI Alkmaar 21 oktober 2010, Mient 6 en 8 20 oktober 2010, Politiebureau 19 oktober 2010, Kuipersbrug 18 oktober 2010, GP Groot 17 oktober 2010, Stedelijk Museum 16 oktober 2010, Scouting 15 oktober 2010, De familie 14 oktober 2010, Toontje Poland 13 oktober 2010, Kunstuitleen 12 oktober 2010, Daalmeerpad 11 oktober 2010, Bank van Lening 10 oktober 2010, Robonsbosmolen 9 oktober 2010, de Groene Voet 8 oktober 2010, Alkmaars ontzet 7 oktober 2010, Alkmaarse stadswapen 6 oktober 2010, Uitgeverij Kluitman 5 oktober 2010,  Accijnshuisje Schermereiland 4 oktober 2010, Hertenkamp 3 oktober 2010, Logegebouw Vrijmetselaren 2 oktober 2010, Kringloopdag 1 oktober 2010, Eetpaleis
7 oktober 2010, Alkmaarse stadswapen

7 oktober Alkmaarse stadswapen

Over zuurkoolstamppot en siopel

Het is donderdag 7 oktober. Vanavond staat bij ons traditiegetrouw zuurkoolstamppot op het menu, zoals hoort rond de viering van het Alkmaars ontzet. Daarnaast komen wij alvast in de stemming voor morgen door ons te verdiepen in de oorsprong van het Alkmaarse stadswapen. Wij bestuderen dit wapen op één van de 90 toegangsborden tot de stad die in 2009 nieuw zijn geplaatst. Bij de plaatsing werd elk bord opgesierd met twee rode torentjes. Deze bleken echter zo diefstalgevoelig, dat de gemeente ze van alle borden preventief heeft laten verwijderen.

Het wapen van Alkmaar is op 28 december 1956 bij Koninklijk Besluit vastgesteld, hierin staat: "In keel (=rood) een ronde, gekanteelde en geopende burcht van zilver, voorzien van een valdeur van hetzelfde en verlicht van sabel (=zwart) Het schild gedekt door een lauwerkrans van siopel (=groen) en gehouden door twee leeuwen van keel. De wapenspreuk Alcmaria Victrix in de Latijnse letters staan op een wit lint". De spreuk betekent 'Alkmaar overwinnaar', bij Alkmaar begint immers de victorie.

Dit wapen is gebaseerd op het oorspronkelijke wapen, dat waarschijnlijk werd verleend in 1254, toen Alkmaar van Graaf Willem II van Holland stadsrechten kreeg. De spreuk is pas later officieel toegevoegd, want die herinnert aan de Tachtigjarige Oorlog. De oorspronkelijke afbeelding van de burcht, het symbool voor Alkmaar, is gebaseerd op het Alkmaarse kasteel de Torenburg. Het rode veld waarop de burcht is afgebeeld zou staan voor het Alkmaarse bloed dat tijdens de veldslag tegen de West-Friezen is gevloeid. De zilveren kleur van de burcht (tegenwoordig wit) zou symbool staan voor de Alkmaarse standvastigheid en trouw.

Voor degene die alvast willen oefenen voor morgen geven we graag nog even de tekst van het Alkmaarse stedelied:

Wie heeft van Alkmaar niet gehoord?
Van 't strijden aan de Friese poort,
Voor meer dan zes maal vijftig jaren?
Voor meer dan zesmaal vijftig jaren,
Toen Spanje's lust naar Hollands bloed,
Beteugeld werd door Alkmaars moed.
Die doodsangst joeg in 's vijands scharen.
Die doodsangst joeg in 's vijands scharen.

Refrein
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.

Dirk Duivel en held Cabeljauw,
Der zesmaal sterker macht te gauw,
En Steenwijk met zijn hand vol braven,
En Steenwijk met zijn hand vol braven,
Staan in de strijd als leeuwen al,
En storten Spanje van stadswal:
De Bloedvaan ligt in 't stof begraven.
De Bloedvaan ligt in 't stof begraven.

Refrein
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Dat leert g'uit 's Lands Historie:
Van Alkmaar de Victorie.

Waakt ! Telgen van dat koen geslacht,
Staat wakker op hun erf te wacht;
Nog Hollandsch bloed stroomt u in d'aren:
Nog Hollandsch bloed stroomt u in d'aren:
Dat bloed behoort aan 't vaderland !
Als 't dierbaar erf wordt aangerand,
Weest dan wat toen de vad'ren waren !
Weest dan wat toen de vad'ren waren !

Hun roem tuigt 's lands historie:
Van Alkmaar de Victorie.
Hun roem tuigt 's lands historie:
Van Alkmaar de Victorie.

 
 

Reacties van anderen

  • Nog geen reacties.

Uw reactie
Plattegrond

Zoeken - +