31 juli 2010, Hoornse Vaart 30 juli 2010, Gulden Vlies 29 juli 2010, Langestraat 28 juli 2010, Kanaalschiereiland 27 juli 2010, Baangracht 26 juli 2010, Wilhelminalaan 8 25 juli 2010, Wildemanshofje 24 juli 2010, Camping Alkmaar 23 juli 2010, Harmonie 22 juli 2010, Sluismolen 21 juli 2010, Poortje De Ankers 20 juli 2010, Voormalig Raadhuis Oudorp 19 juli 2010, Nollenstrook 18 juli 2010, Sint Laurentius 17 juli 2010, Willem Hofdijk 16 juli 2010, Jacob Cabeliau 15 juli 2010, De Klomp 14 juli 2010, Slagerij Hekelstraat 13 juli 2010, Kraanbuurt 12 juli 2010, Apotheek de Eenhoorn 11 juli 2010, Artilleriehuis 10 juli 2010, Spruyt 9 juli 2010, Het Witte Ossenhooft 8 juli 2010, Gedenksteen Anna Fleischer 7 juli 2010. Hofje Helena van Oosthoorn 6 juli 2010, Inden Blinden Ezel 5 juli 2010, Melkmeisje 4 juli 2010, Rozenkruisers 3 juli 2010, In die Vergulden Spelt 2 juli 2010, De Otter 1 juli 2010, VSM Tuinen
18 juli 2010, Sint Laurentius

18 juli Sint Laurentius

Over christenvervolgingen en martelingen

Het is zondag 18 juli 2010. We sluiten deze zondag de gevelsteenweken af met dit exemplaar aan de Sint Laurensstraat. De steen is een eerbetoon aan Sint Laurentius van Rome. We zien de heilige zelf als martelaar in Rome in het jaar 258 met de tekst Coctum est devora.

De heilige martelaar Laurentius van Rome leefde in de derde eeuw in Rome ten tijden van de christenvervolgingen. Hij is rond het jaar 225 geboren in Spanje en oefende in Rome het ambt van diaken uit. In Laurentius' tijd waren er in Rome 46 priesters, zeven diakens en zeven subdiakens. Daartegenover zijn er zo'n 1500 armen die moeten worden bijgestaan. Laurentius is als diaken belast met de kerkelijke administratieve taken en de zorg voor de (heilige) boeken. Naast de administratieve taken beheert hij ook de giften die binnenkomen voor de behoeftigen.

Laurentius kwam, zoals zoveel heiligen, op een nare wijze aan zijn einde op 10 augustus 258. Een jaar voor zijn dood ontneemt keizer Valerianus I de christenen het recht van vergadering en sluit hij hun godshuizen en eigen begraafplaatsen. In 258 draagt paus Sixtus II toch het Heilig Misoffer op in de catacomben van Pretextatus. Sixtus wordt verraden en op 6 augustus samen met vier van de zeven diakens gedood. Laurentius wordt gevangen genomen, maar niet direct gedood. Keizer Valerianus eist van hem dat hij eerst alle rijkdommen van de kerk en de heilige boeken aan hem overhandigt. De keizer heeft namelijk veel geld nodig om het grote rijk te verdedigen tegen aanvallen van Germanen en andere vreemde volkeren en ook de keizerlijke eredienst kostte veel geld.

Laurentius vraagt aan Valerianus verlof om het gevraagde op te halen. Hij besteedt dit verlof nuttig door alles wat er is aan de behoeftigen te geven. Als hij met lege handen, maar wel met een grote groep arme mensen terugkeert bij Valerianus verklaart hij, wijzend op de grote stoet mensen: "Zie daar de schatten van de kerk".

Er wordt niet geloofd dat de kerk geen rijkdommen zou hebben en dus wordt Laurentius gegeseld. Laurentius heeft niets te verbergen en laat ook niets los. Dan wordt besloten hem tussen een rooster op het vuur te leggen. Hij zou toen gezegd hebben: "Coctum est devora et experimentum cape sit crudum an assum suavius!. Vrij vertaald: "Ik ben aan deze kant al gaar, keer mij om en eet me op".

Er is kans dat hij tijdens deze foltering gestorven is, maar het is waarschijnlijker dat dit nog later gebeurd is door onthoofding. Er is namelijk nog een relikwie van zijn hoofd dat los bewaard wordt. Op zijn vermoedelijke sterfdag, 10 augustus, wordt Laurentius herdacht.

Omdat Laurentius de zorg voor de (heilige) boeken op zich nam is hij tegenwoordig patroonheilige van de bibliothecarissen. Ook is hij beschermheilige van de stad Alkmaar en van de parochies Alkmaar en Oudorp. Dit is ook waarom de Grote Kerk, de Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord en de Sint Laurentiuskerk in Oudorp naar hem zijn vernoemd.

 
 

Reacties van anderen

  • Nog geen reacties.

Uw reactie
Plattegrond

Zoeken - +