30 september 2010, Brugwachtershuisje 29 september 2010, Landbouwdag / Lappendag 28 september 2010, Stadhuistuin 27 september 2010, Oudegracht 180-182 26 september 2010, Schippersgildehuis 25 september 2010, de Laat 24 september 2010, Boekelermeer 23 september 2010, Medisch Centrum Alkmaar 22 september 2010, Achterdam 21 september 2010, de Nederlandsche Bank 20 september 2010, Veerstraat 19 september 2010, Kerkje Koedijk 18 september 2010, Joodse begraafplaats 17 september 2010, Stadhuis 16 september 2010, Nieuwe of Sint-Sebastiaan Doelen 15 september 2010, Noordhollands kanaal 14 september 2010, Torenburg 3 13 september 2010, Laat 173 12 september 2010, Stolpboerderij 11 september 2010, Hofje van Bijlevelt 10 sept 2010, Culinair Plaza 9 september 2010, Rode fietslantaarnpaal 8 september 2010, Oudorperhout 7 september 2010, Oudegracht 221 6 september 2010, Verdronkenoord 5 september 2010, De Batavier 4 september 2010, Bello 3 september 2010, Kunst tot de Nacht 2 september 2010, Platte Stenenbrug 1 september 2010, Kinderboerderij de Oosterhout
23 september 2010, Medisch Centrum Alkmaar

23 september Medisch Centrum Alkmaar

Over ziekenzorg en de isotopenaffaire

Het is donderdag 23 september 2010. De geschiedenis van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) begint in 1341. Door bemoeienis van de Abdij van Egmond werd toen het Sint Elisabethgasthuis, ook wel het Vrouwengasthuis genaamd, in Alkmaar gesticht. Dit was de eerste vorm van georganiseerde ziekenzorg in Alkmaar. Hierna komen er meerdere van dit soort gasthuizen in Alkmaar, zoals het Mannengasthuis en ontstaan er speciale pesthuizen.

In 1785 worden het Vrouwengasthuis samengevoegd met het Mannengasthuis. Dit nieuwe ziekenhuis heet het Stadsziekenhuis en lag aan de Paternosterstraat. De katholieken openden toen het Sint Elisabeth Ziekenhuis (EZ) aan de Van Everdingenstraat.

Het Stadsziekenhuis had al snel behoefte aan uitbreiding of verplaatsing. Vanuit de bevolking werd in 1924 de commissie Alkmaar Centraal Klasse Verpleging opgericht waarbij er geld werd ingezameld. De leeggekomen Cadettenschool werd een geschikte huisvesting gevonden. Na een grondige verbouwing van deze gebouwen werd in 1930 het nieuwe Stadsziekenhuis geopend met een start van 150 bedden. In 1931 werd de naam alweer veranderd naar Centraal Neutraal Ziekenhuis met Klassenverpleging, afgekort tot Centraal Ziekenhuis (CZ). Vanaf toen beschikte Alkmaar dus over twee ziekenhuizen, het CZ en het EZ.

In 1965 kwam er nieuwbouw aan het CZ, naar een ontwerp van Duintjer. Nog wat jaren later werd de polikliniek bijgebouwd. Vanaf 1974 gaan het CZ en het EZ door fusie op in het Medisch Centrum Alkmaar. Steeds meer afdelingen en diensten verhuizen dan van het EZ naar het CZ. Het Centraal Ziekenhuis zit daarom in een constante verbouwing, tot het de huidige vorm heeft. In 2001 worden de laatste gebouwen en terreinen van het EZ geruild tegen gebouwen en terreinen van het verzorgingstehuis Westerlicht. En ook nu zijn er nog volop verbouwings- en uitbreidingsplannen.

In 1979 komt het MCA landelijk in het nieuws met de isotopenaffaire. Het reactorcentrum in Petten (ECN) komt er achter dat patiënten die zijn behandeld met radioactief jodium in de periode 1977-1979, vijfmaal de toegestane dosis kregen toegediend. Tevens ontdekte de ECN dat het ziekenhuispersoneel aan teveel bestraling waren blootgesteld. Verder onderzoek leverde op dat er ook radioactieve afvalstoffen in het rioolstelsel van het ziekenhuis terecht zijn gekomen. Daarbij is de benodigde vergunning voor de behandeling met het radioactief jodium nooit afgegeven. Het hoofd van het isotopenlabaratorium wordt niet vervolgd, maar neemt wel ontslag. Het onderzoek met radioactieve isotopen wordt door ingrijpen van de overheid vanaf 1979 op een laag pitje gezet. In de jaren die volgden is de angst voor de eventuele opgelopen gezondheidsschade niet afgenomen. Nog steeds duikt daarom de affaire regelmatig op in de media.

 
 

Reacties van anderen

  • My birthday is today, yay meeeee
    emmaziva1 @ 2010-10-26 13:48:29

Uw reactie
Plattegrond

Zoeken - +